Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Mamatkodir I. Nazarov, Bekzod B. Rakhmanov, Sergey L. Yanchuk, Shuxrat B. Kurbanov, Saida K. Tashtayeva, Zulhumor T. Abdalova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.