Author Details

Sotohira, Yukari, School of Veterinary Medicine, Rakuno Gakuen University, Bunkyodai-Midorimachi, Ebetsu, Hokkaido 069-8501, Japan. Itozu no mori Zoological Park, 4-1-8 Kamiitozu, Kokurakita, Kitakyushu, Fukuoka, 803-0845, Japan