Author Details

Okui, Haruna, School of Veterinary Medicine, Rakuno Gakuen University, Bunkyodai-Midorimachi, Ebetsu, Hokkaido 069-8501, Japan